0.00 ฿ *
Your cart is empty.

เสนอขายเป็นพิเศษสำหรับวันกลับ

LIYV
ราคาส่งเสริมการขายอัตราพิเศษ สำหรับการเดินทางกลับ ระหว่างวันในสัปดาห์เดียวกัน  อัตรานี้สามารถซื้อได้ จนกระทั่งเที่ยงคืน 1 วัน ก่อนวันออกเดินทาง ณ สำนักงานขายใดก็ได้

การเปลียนแปลงวันที่/ชั่วโมงของการออกเดินทาง

  • ก่อนการเดินทาง -  ครั้งเดียว (สำหรับบัตรโดยสาร 1 ใบ) จนถึงเวลาออกเดินทาง และสำหรับการเปลี่ยนเวลาออกเดินทางเท่านั้น วันของการเดินทางไม่สามารถเปลี่ยนได้

  • หลังเวลาออกเดินทาง - ไม่อนูญาต

 

การคืนเงิน

  • ก่อนเวลาออกเดินทาง - ไม่อนุญาต

  • หลังเวลาออกเดินทาง - ไม่อนูญาต

 

Contact us:
902 101 249
Send us an email here